سوالات علوم بخش اول ودوم

درخواست حذف این مطلب
نمونه سوالات علوم (سری اول) 1- حس ما انسانها عبارتند از: الف- شنوایی ب- حس چشایی – حس بینایی ج- حس لامسه – بویایی د- همه ی موارد 2- ساده ترین راه برای جمع آوری اطلاعات کدام است؟ الف – یادداشت برداری ب – مشاهده ج- گزارش تهیه 3- دومین مرحله بعد از مشاهده چیست؟ الف – یادداشت برداری ب- تهیه ی گزارش ج- گفتگو 4- حس چشایی مربوط به کدام عضو بدن است؟ الف- چشم ب- بینی ج- زبان د- پوست 5- حس لامسه مربوط به کدام عضو بدن است؟ الف- چشم ب- پوست ج- دست د- پا 6- چشیدن کدام یک از مواد برای ما ضرر دارد؟ الف- شیرینی ب- عسل ج- چیزی که از سالم بودن آن مطمئن نیستیم د- آب میوه 7- برای استفاده از کدام وسیله باید از 2 حس خود استفاده کنیم؟ الف- رادیو ب- تلوزیون ج- کتاب د- تلفن 8- کدام جمله درست است؟ الف – بوییدن و چشیدن بعضی چیزها ضرر دارد. ب- یادداشت برداری در مشاهدات به ما کمکی نمی کند. ج- هر چیزی را می توان بو کرد و آن را چشید. د- ما فقط با دسست هایمان می توانیم لمس کنیم. 9- آب رودخانه ... الف – تمیز است ب- قابل آشامیدن است ج- قابل آشامیدن نیست 10- چگونه می توانیم هوا را پاکیزه نگه داریم؟ الف – با کاشتن درختان ب- با بردن کارخانه ها به بیرون شهر ها ج- با تعمیر وسایل نقلیه و خودروها د- همه موارد 11- چگونه هوا آلوده می شود؟ الف – دود ماشینها ب- دود کارخانه ها ج- سوزاندن زباله ها د- همه موارد 12- چگونه می توانیم باعث پاکیزه شدن هوا شویم؟ الف – از دوچرخه استفاده کنیم ب- از وسایل نقلیه ی عمومی استفاده کنیم. ج - خودروها را تعمیر کنیم د- همه ی موارد 13- از آب چه استفاده هایی می کنیم؟ الف – برای شست و شو ب- برای نوشیدن ج- غذا درست د- همه ی موارد 14 – آب سالم چگونه به دست ما می رسد؟ الف- از رودخانه ها ب- از دریاها ج- از تصفیه خانه د- از پشت سد 15 – آب از کجا وارد تصفیه خانه می شود؟ الف - از دریا ب- بالای کوه ج- پشت سدها د- شیر آب